Studeranden

Föreningen:

– ordnar årligen ett informationstillfälle om förbundets och föreningens verksamhet för nya fysioterpistuderanden i Seinäjoki yrkeshögskola 

– väljer en studerande från varje årskurs att fungera som kontaktperson mellan föreningen och studerande.

– bjuder studeranden på 1-2 skolningskvällar / termin    

– ger studentdemedlemmarna möjlighet att ansöka om föreningens uppmuntringspenning

– bjuder på möjligheten att delta i föreningens utbildningar och annan verksamhet ifall det finns lediga platser   

ordnar märkesutdelning åt examinerade fysioterapeuter samt kvällsfest i samarbete med skolan

– delar varje år ut ett stipendium till en positiv och entusiastisk fysioterapeut som avklarat sina studier

 

Tillbaka