Medlemskap - Bli medlem

Som medlem i Österbottens Fysioterapeuter godkänns legitimerade fysioterapeuter och fysioterapistuderanden från skolor/institut i vilken kommun som helst. Föreningen verkar huvudsakligen regionalt och de flesta av medlemmarna är från kommuner i Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten.   Studerandemedlemmarna är från Seinäjoki yrkeshögskola.

Av medlemmarna förutsätts medlemskap i Finlands Fysioterapeuter r.f.  Hösten 2011 godkändes en ny organisationsmodell och nya regler som gör det möjligt att bli medlem i förbundet på två olika sätt. Man kan bli enskild medlem i förbundet eller vara medlem i en regional förening, t.ex. Österbottens fysioterapeuter, vilket också medför medlemsskap i Finlands Fysioterapeuter r.f.

Det är också möjligt att ha dubbelmedlemskap i Österbottens Fysioterapeuter. En dubbelmedlem har likvärdiga medlemsförmåner i vår förening, men ett dubbelmedlemskap ändrar på personens valbarhet (rösträtt, rätt att ställa upp i val).

Enskilda personer, samfund och företag har möjlighet att bli medlemmar i Österbottens Fysioterapeuter som stödmedlem.

Ansökan om medlemskap eller utträde ur föreningen sker skriftligt via blanketten som hittas i Fysioterapia tidningen eller med medlemskapsblanketten som finns här.

Fyll i blanketten och skicka den till förbundet: Finlands Fysioterapeuter, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors.

Ändring av basuppgifter eller byte av förening meddelas också med blanketten.

 

Föreningens medlemssekreterare svarar på frågor angående medlemskap.

 

Medlemsavgifter

Föreningens medlemsavgift faktureras i samband med förbundets medlemsavgift. År 2012 är föreningens medlemsavgift 12 €.

Stödmedlemsavgift är 12 €.

Befriade från medlemsavgift:

• studeranden

• personer på föräldraledighet samt vårdledighet

• pensionärer

• arbetslösa

• värnpliktiga och civiltjänstgörare

 

För att kunna få befrielse från medlemsavgiftet, skall man leverera FPA:s el. dyl. beslut till förbundet.

 

Tillbaka