Uppmuntringspeng

 

Föreningens medlemmar (en individ eller grupp) har möjlighet att en gång om året söka uppmuntringspeng som styrelsen delar ut.

Ansökan för uppmuntringspeng görs skriftligt och skickas till föreningens ordförande senast i slutet av maj. Ansökningarna behandlas till slutet av september samma år. Ansökan skall innehålla ett tydligt projektplan och en specificerad kostnadsberäkning.

Styrelsen förbehåller sig rätten att acceptera eller avslå ansökan och bestämma uppmuntringspengens storlek.

 

Tillbaka