Neurologinen fysioterapia: Liikkuminen ja kliininen päättely terapian tukena

Ajankohta: 20.-21.4.2023
Paikka: Seinäjoki, Y-talo, Sakki-sali
Hinta: 330 euroa
Kouluttajana Sanna Hosio, Fysioterapeutti ja kouluttaja. Tuleva Bobath-kouluttaja (opinnot menossa)
Ilmoittautumiset 13.4.2023 mennessä Hennalle henna.paananen(a)live.fi

Ote Sannan sivuilta:
"Bobath ei ole resepti eikä malli tehdä työtä, vaan tapa lähestyä neurologisesta sairaudesta johtuvaa tilaa mahdollisimman spesifisti ja yksilöllisesti kunkin kuntoutujan kohdalla. Tavoitteena on optimaalisen liikkumisen mahdollistaminen, kuntoutujan tavoitteet ja potentiaali huomioiden. Terapiassa tehdään yksilöllinen toiminnan sekä liikkumisen analyysi ja sen pohjalta suunniteltu terapia. Analyysissa huomioidaan sensomotoriset, posturaalisen kontrollin ja eri liikeketjuihin liittyvät tyypilliset ilmiöt, joiden pohjalta muodostetaan liikediagnoosi. Terapiassa keskitytään liikkeen ja toiminnan, ei sairauden kuntouttamiseen. Uudelleen arviot ja jatkosuunnitelmat jokaisen terapiakerran jälkeen ohjaavat kuntoutuksen progressiota ja mahdollistavat parhaan mahdollisen kuntoutustuloksen."